จักรยานนอนปั่น Motrike F420E ล้อโต 500 วัตต์ มอเตอร์ 48v 20Ah lithium battery เกียร์ ชิมาโน่ 9 สปีด

จักรยานนอนปั่น Motrike F420E ล้อโต 500 วัตต์ มอเตอร์ 48v 20Ah lithium battery เกียร์ ชิมาโน่ 9 สปีด

Video by 888bike via YouTube Source
จักรยานนอนปั่น Motrike F420E ล้อโต 500 วัตต์ มอเตอร์ 48v 20Ah lithium battery เกียร์ ชิมาโน่ 9 สปีด

จักรยานนอนปั่น Motrike F420E ล้อโต 500 วัตต์ มอเตอร์ 48v 20Ah lithium battery เกียร์ ชิมาโน่ 9 สปีด

Go to Source

จักรยานนอนปั่น Motrike F420E ล้อโต 500 วัตต์ มอเตอร์ 48v 20Ah lithium battery เกียร์ ชิมาโน่ 9 สปีด
Scroll to top